Генерален спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа:

Office Investments & Workspace Forum 2023

Определението за работни пространства отдавна излиза далеч извън рамката “пространства за работа”. Хъбове, промотиращи корпоративната култура, екосистеми, които привличат и развиват таланти, инфраструктура за физическо и технологично обезпечаване на бизнеса или локации, които използваме за срещи, фирмени инициативи и социализация…трудно можем в едно изречение да дадем обективно и изчерпателно определение на съвременния офис. В ерата на хибридните концепции и в контекста на похода към устойчивост, инвестициите в модерни офиси и работни пространства продължават да са динамично развиваща се материя, а индустрията е в постоянен режим на трансформация идентифицирайки актуалните тенденции, поведение, нужди и предпочитания на ползвателите. 

Данните за последните периоди показват възстановяване на темпото на транзакции с офис площи, а поглеждайки отвъд статистиката и вниквайки в процеса, виждаме, че моделите се променят - офисът от инфраструктура се превръща все повече в услуга, а успешни проекти са тези, които намират работещия баланс между гъвкавост, устойчивост, качество на средата и технологична обезпеченост. На фокус при проектирането и реализацията на мащабни и иновативни сгради все повече са постигането на устойчивост чрез интегриране на иновативни сградни решения и технологии от ново поколение, както и ролята на сградните проекти в постигането на глобалните цели.

Какви са новите модели на работа и как формират актуалния облик на офис пространствата? Какво търсят ползвателите и как се променя ролята на работното пространство в контекста на корпоративната стратегия? Как походът към по-зелена и устойчива среда повишава качеството на офис активите и кои са успешните модели за трансформация? Защо гъвкавостта и споделените работни пространства станаха задължителен елемент от успешния офис проект и какво значи това за пазара? Кои са тенденциите в офис архитектурата и workspace дизайна и защо са ключови за ефективността и устойчивостта на активите? Кои са технологиите и иновациите, които добавят стойност и правят работните пространства устойчиви и "зелени"? Представители на водещите IT/BPO компании, офис дивелопъри, инвеститори, консултанти, архитекти, workspace дизайнери и други експерти ще дадат отговор на тези въпроси на Office Investments & Workspace Forum 2023, организиран от Градът Медиа Груп.

Основни акценти

Thinking further: ESG трансформациите, еволюцията на работните процеси, корпоративната култура и офис пространствата

Бъдещето на работата и нейното въздействие върху съвременния офис талантът, корпоративната култура и работното пространство

Офис активите и пазарната среда стремеж към качество

Co-working и иновативни концепции за работно пространство: Flex is King

Модерната офис инфраструктура като лост за развитието на ΙΤ/BPO индустриите и позиционирането на България като локация за бизнес с добавена стойност: от какво имат нужда ползвателите?

Projects showcase 2023 – разработване на зелени, устойчиви и съвместими с бъдещето офис сгради

Тенденции в дизайна на работното пространство 2023 – създаване на удобна и креативна бизнес среда

Managing disruption: модели за препозициониране и реновация на офис активи

Планиране на капиталови разходи: как да постигнем ESG-стандартите в ера на високи строителни разходи

Регистрация

Ранна регистрация (до 15 март включително) - 120 Eur, без ДДС

След 15 март – 150 Eur, без ДДС

 

 

За кого е предназначено събитието

Real Estate инвестиционни компании

Real Estate инвестиционни компании

Real Estate дивелопмънт компании

Real Estate дивелопмънт компании

CRE консултанти и брокери

CRE консултанти и брокери

IT/TECH компании-ползватели на модерни офис площи

IT/TECH компании-ползватели на модерни офис площи

BPО компании-ползватели на модерни офис площи

BPО компании-ползватели на модерни офис площи

Градски лидери

Градски лидери

Банки

Банки

Асет мениджмънт компании

Асет мениджмънт компании

Строителни компании

Строителни компании

Архитекти

Архитекти

Workspace дизaйнери

Workspace дизaйнери

Компании за сградни решения и технологии

Компании за сградни решения и технологии

Фасилити мениджмънт компании

Фасилити мениджмънт компании

Проект мениджъри

Проект мениджъри

Proptech компании

Proptech компании

Урбанисти

Урбанисти

Инженери

Инженери

Конструктори

Конструктори

Предишни издания