Участници

Office Investments & Workspace Forum
6 April 2023 | Sofia Event Center

арх. Деница Друмева

старши архитект и тим лидер, IPA

Арх. Деница Друмева е старши архитект и тим лидер на екип в ИПА. Тя е автор на някои от най-големите знакови жилищни проекти в София. Нейната работа се отличава както с модерната и естетична архитектура, така и с цялостен поглед и грижа за средата и хората.