Участници

Office Investments & Workspace Forum
6 April 2023 | Sofia Event Center

арх. Слав Динев

старши архитект и тим лидер,  ИПА

Арх. Слав Динев е старши архитект и тим лидер на екип в ИПА. Водещ архитект е на няколко проекта отличени с награда Сграда на годината. Той има експертиза в мащабни проекти с многообразни функции, които задоволяват нуждите на бизнеса и подобряват средата на обитаване.