Участници

Office Investments & Workspace Forum
6 April 2023 | Sofia Event Center

Христо Aндонов

управляващ директор, Авалант

С повече от 11 години опит, натрупан в консултиране на комплексни офис трансакции и реализиране на знакови офис сгради в София, Христо е един от водещите експерти на пазара на корпоративни имоти в България. Аналитичният му подход печели доверието на ползватели и инвеститори за над 130 проектa с общ обем надхвърлящ 155,000 кв. м.