Регистрация

Office Investments & Workspace Forum
6 April 2023 | Sofia, Bulgaria

Регистрацията ще бъде активна скоро ...

Генерален спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Медийни партньори:

Research & database платформа: