Участници

Office Investments & Workspace Forum
6 April 2023 | Sofia Event Center

Велина Иванова

управител, Смарт Център Бургас

Велина Иванова има над 15 годишен опит в корпоративния сектор, през които е  работила с големи международни и български компании в сферата на услугите и недвижимите имоти. Фокусира се в управлението на многофункционални офис и търговски сгради и тяхното развитие, като следва високи стандарти за постигане на поставените цели. 
От 2020 година се присъединява към екипа на „Планекс Холдинг“, като поема управлението на един от значимите активи на дружеството - Смарт Център – бизнес сграда в гр. Бургас.
Печелившата стратегия и основен неин движещ мотив : „Силният екип е ключът към всеки успех, доволния клиент се постига с постоянство, грижа и доверие между двете страни“